Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe wzbogacające ofertę programową placówki,
prowadzone w placówce to :

– zespół regionalny „Mini Limanowianie”

– zespół taneczny „Tańczące nutki”

– nauka współczesnych tańców

– rozwijanie talentów plastycznych – udział w konkursach o różnym zasięgu

– zajęcia z florystyki – grupy starsze

– kółka teatralne, recytatorskie

– gimnastyka korekcyjna

– zajęcia z logopedą

– zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

-terapia pedagogiczna

Dodatkowo w placówce obejmujemy dzieci tego wymagające
( na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)
pomocą Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Wróć do góry