Rys historyczny

„Szacunek wobec przeszłości i odpowiedzialność przed przyszłością
nadają życiu właściwy kierunek”.

HISTORIA W ZARYSIE

Miejskie Przedszkole nr 2 zostało założone 15 lutego 1952 r. w budynku zakładowej świetlicy CPN w Sowlinach , którego dyrektorem był Zdzisław Golczyk a podarowanym przez Radę Zakładową . W 2012 obchodziło 60- lecie swojego istnienia, jego początki potwierdzone są zapisami archiwalnymi w kronice sięgającymi połowy XX wieku.

Marzeniem naszym jest aby to 60- letnie przedszkole nadal się rozwijało i służyło mieszkańcom Limanowej i dzieciom.

„ Słońce wschodzi i zachodzi
Ile to już lat…
Coś się rodzi i coś przemija
ale zostanie po nas ślad”.

( fragment ze „Skrzypka na dachu”)

Wróć do góry